رفتن به محتوای اصلی
امروز: ۰۴:۲۸:۵۹ ۲۰۲۴/۲۴/۰۷     ورود
EN - FA

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

مشخصات بنرها

بنرهای تبلیغاتی باید استانداردهای زیر را داشته باشند. به دنبال عدم پشتیبانی مرورگرهای مختلف از فلش، بنرهای فلش پذیرفته نمی‌شوند اما در عوض می‌توانید بنرهای فلش خود را به HTML۵ تبدیل کرده و در اختیار ما قرار دهید.

مکان تبلیغمحل نمایش بنرابعاد بنرحداکثر سایزنوع بنررزروتوضیحات

B۱هدر - صفحه اصلی۱۳۰۰X۱۸۰۱۰۰KHTML۵, Gif, Jpgemailدر انتهای بنرهای انیمیشن باید ۴ ثانیه ثابت باشد

هدر  - صفحه اصلی 

۹۰×۷۲۸۶۰KHTML۵, Gif, Jpg

email

در انتهای بنرهای انیمیشن باید ۴ ثانیه ثابت باشد

B۲سمت چپ ویترین - صفحه اصلی ۲۵۰×۳۰۰۵۰KHTML۵, Gif, Jpgemailدر انتهای بنرهای انیمیشن باید ۴ ثانیه ثابت باشد

B۳سمت چپ ستون جدیدترین مقالات - صفحه اصلی ۲۵۰×۳۰۰۵۰KHTML۵, Gif, Jpgemailدر انتهای بنرهای انیمیشن باید ۴ ثانیه ثابت باشد

B۴سمت راست ستون جدیدترین مقالات - صفحه اصلی ۲۵۰×۲۵۰۵۰KHTML۵, Gif, Jpgemailدر انتهای بنرهای انیمیشن باید ۴ ثانیه ثابت باشد

B۶وسط در وسط - بعد از پست سوم - صفحه اصلی۹۰×۷۲۸۶۰KHTML۵, Gif, Jpgemailدر انتهای بنرهای انیمیشن باید ۴ ثانیه ثابت باشد

D۱هدر سایت - صفحه‌های داخلی ۱۳۰۰X۱۸۰۱۰۰KHTML۵, Gif, Jpgemailدر انتهای بنرهای انیمیشن باید ۴ ثانیه ثابت باشد

D۶هدر سایت - صفحه‌های داخلی ۹۰×۷۲۸۵۰KHTML۵, Gif, Jpgemailدر انتهای بنرهای انیمیشن باید ۴ ثانیه ثابت باشد

D۲ستون چپ - بالای جدیدترین مقالات آموزشی - صفحه‌های داخلی ۲۵۰×۳۰۰۵۰KHTML۵, Gif, Jpgemailدر انتهای بنرهای انیمیشن باید ۴ ثانیه ثابت باشد

D۳ستون چپ - پایین جدید‌ترین مقالت آموزشی - صفحه‌های داخلی ۲۵۰×۳۰۰۵۰KHTML۵, Gif, Jpgemailدر انتهای بنرهای انیمیشن باید ۴ ثانیه ثابت باشد

D۴ستون راست - بالای محبوب‌ترین‌ها - صفحه های داخلی ۲۵۰×۲۵۰۵۰KHTML۵, Gif, Jpgemailدر انتهای بنرهای انیمیشن باید ۴ ثانیه ثابت باشد

D۵بالای بخش نظرات - صفحه‌های داخلی ۹۰×۷۲۸۶۰KHTML۵, Gif, Jpgemailدر انتهای بنرهای انیمیشن باید ۴ ثانیه ثابت باشد

.

 

field_video
کپی رایت | طراحی سایت دارکوب