رفتن به محتوای اصلی
امروز: ۱۱:۱۵:۱۴ ۲۰۲۲/۲۸/۰۶     ورود
EN - FA

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

readindarselectreading

Protecting Cultural Traditions

حفاظت از رسوم فرهنگی

selectreading
UNESCO-the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization-wants to protect cultural traditions around the world.‎ These traditions include types of dance, music, festivals, cooking, and more.‎

یونسکو- سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد- می خواهد از رسوم فرهنگی در سراسر جهان محافظت کند. این رسوم شامل انواع رقص، موسیقی، فیستیوال، آشپزی و غیره است.

Every year, UNESCO adds more traditions to the list.‎ UNESCO s calls these traditions "intangible cultural heritage:‎' Big Ben is a tangible example of British heritage-you can see it and touch it.‎

هرساله یونسکو رسوم بیشتری به این لیست اضافه می کند. یونسکو این رسوم را میراث های فرهنگی معنوی می نامد. بیگ بن یک نمونه از میراث های محسوس انگلستان است که شما می توانید آن را ببینید و لمس کنید.

But what are some examples of intangible heritage?‎ Here are three of our readers' favorite intangible traditions

اما نمونه های میراث معنوی چه هستند؟ در اینجا سه تا از سنت های معنوی مورد علاقه خوانندگان آمده است.

In Korea, we have a beautiful tradition called ganggangsullae, or the ۱۰ Korean round dance This tradition is ۵,۰۰۰ years old.‎

ما در کره، یک رسم زیبا به نام گنگگنگسولا یا رقص دورانی ۱۰ تایی داریم. این رسم ۵۰۰۰ سال قدمت دارد.

 Under a full moon, women dance in a circle, sing, and play games all night.‎ The songs and dances are easy to learn, so everyone can join in.‎

زیر ماه کامل، زنان دایره وار می رقصند و آواز می خوانند و تمام شب بازی می کنند. آوازها و رقص ها به آسانی یاد گرفته می شوند بنابر این هر کسی می تواند به آنها ملحق شود.

Many years ago, people celebrated the harvest with the round dance.‎ Today, this tradition brings friends together, and it is an important part of Korean culture.‎    Sang-mi, Korea

سال ها قبل، مردم برداشت محصول را با رقص های دایره وار جشن می گرفتند. امروزه این رسم دوستان را دور هم جمع می کند و بخش مهمی از فرهنگ کره ای است. سانگ- می، کره

Every June, there is an oil wrestling festival in Edirne, Turkey.‎ The first Tur kish oil wrestling festival was almost ۶۵۰ years ago.‎

در هر ژوئن یک فیستیوال کشتی گیری روغن در ادیرنه ترکیه وجود دارد. اولین فستیوال کشتی گیری روغن ترکیه تقریباً ۶۵۰ سال قبل بود.

It is the oldest wrestling competition in the world.‎ Men wear leather pants and put oil all over their bodies.‎ Then they wrestle.‎

آن قدیمی ترین رقابت کشتی در جهان است. مردان شلوارهای چرمی می پوشند و روغن به بدن هایشان می مالند. سپس کشتی می گیرند.

The winner gets a golden belt and a lot of money.‎ At the festival, there is also food, music, and dancing.‎ Every year, thousands of people of different ages, cultures, and regions come together for this exciting event.‎       Adem, Turkey

برنده ها یک کمربند طلائی و مقدار زیادی پول به دست می آورند. همچنین در این فستیوال غذا، موسیقی و رقص هست. هرساله هزاران نفر از سنین، فرهنگ ها و نواحی مختلف برای این رویداد هیجان انگیز دور هم جمع می شوند. ادمی، ترکیه

Croatia has a gingerbread tradition.‎ In the ۱۵۰۰s, people in Croatia started making gingerbread (a sweet bread), and it is still very popular today.‎

کرواسی یک رسم نان زنجبیلی دارد. در سال ۱۵۰۰ مردم در کرواسی شروع به ساخت نان زنجبیلی ( یک نان شیرین) کردند و امروزه هنوز خیلی محبوب است.

Making gingerbread is not easy, so gingerbread makers need to be very skillful.‎ They make gingerbread in many shapes;‎ hearts are the most popular.‎

تهیه نان زنجبیلی آسان نیست، بنابراین سازندگان این نان باید خیلی ماهر باشند. آنها نان زنجبیلی را در شکل های مختلفی می سازند؛ شکل قلب از همه محبوب تر است.

Then they decorate the gingerbread with pictures and words.‎ People often give gingerbread on holidays and for special events such as weddings.‎

سپس آنها نان زنجبیلی را با تصاویر و کلمات تزئین می کنند. مردم اغلب نان زنجبیلی را در تعطیلات و رویدادهای ویژه همانند عروسی پخش می کنند.

Today, gingerbread is an important part of local festivals and other special events.‎ Gingerbread is beautiful and delicious, and it connects Croatian people to their past.‎    Ivana, Croatia

امروزه نان زنجبیلی بخش مهمی از فستیوال های بومی و دیگر رویدادهای خاص است. نان زنجلیلی زیبا و خوشمزه است و مردم کرواسی را به گذشته شان پیوند می دهد. ایوانا، کرواسی

 

field_video
کپی رایت | طراحی سایت دارکوب