رفتن به محتوای اصلی
امروز: ۱۰:۰۶:۱۷ ۲۰۲۲/۲۸/۰۶     ورود
EN - FA

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

selectreading

Emergency in the Air

وضعیت اضطراری در هوا

redinghadarselectreading

On April ۲۸, ۱۹۸۸ at ۱:‎۲۵ p.m.‎, Flight ۲۴۳ left Hilo,
Hawaii.It was a ۴۰-minute flight to Honolulu, and the weather was good.‎ The ۸۹ passengers were in their seats with their seat belts on

در ۲۸ آوریل ۱۹۸۸ ساعت ۱:۲۵ بعد از ظهر، پرواز ۲۴۳ هایلو هاوایی را ترک کرد. آن پروازی ۴۰ دقیقه ای تا هونولولو بود و هوا خوب بود. ۸۹ مسافر در صندلی هایشان کمربند ایمنی را بسته بودند.

At ۱ :‎۴۰ the plane reached ۲۴,۰۰۰ feet, and the three flight attendants started serving drinks.‎ Suddenly, at ۱ :‎۴۵ there was a loud noise.‎ Mr.‎ Dennin, a businessman, was in a window seat in the back of the airplane.‎ He looked at the front of the airplane and saw a big hole.‎ "A third of the roof was gone;‎' Mr.‎ Dennin said, "I saw blue sky

در ساعت ۱:۴۰ هواپیما به ارتفاغ ۲۴۰۰۰ فوت رسید و سه مهماندار هواپیما شروع به سرو نوشیدنی کردند. در ساعت ۱:۴۵ ناگهان صدایی بلند آمد. یک تاجر بنام آقای دنین در صندلی کنار پنجره در عقب هواپیما بود. او به جلوی هواپیما نگاه کرد و یک سوراخ بزرگ دید. یک سوم سقف از بین رفته بود. آقای دنین گفت من آسمان آبی را می بینم.

David Kupihea was in a seat in the front of the airplane.‎ His suitcase was under the seat in front of him.‎ Suddenly, the suitcase flew out of the airplane.‎ Then a piece of metal hit his arm and cut it.‎ The passenger next to him had a large cut on his head.‎ "Everything was flying around-books, paper, money," said passenger Stanford Samson

دیوید کوپی در صندلی جلو هواپیما بود. چمدانش زیر صندلی جلوی او بود. ناگهان چمدان به خارج از هواپیما به پرواز درآمد. سپس یک قطعه فلز به بازوی او برخورد کرد و آن را برید. مسافر کنار او یک برش عمیق در سرش ایجاد شده بود. سامسون استنفورد گفت: همه چیز کتابها، کاغذها، پول در اطراف به هوا بلند شده بود.

When the pilot heard the noise, he looked back.‎ The cockpit door wasn't there, and he saw blue sky above the passengers.‎ The first ۱۸ feet (۵.‎۵ m) of the airplane behind the cockpit were completely open Only the floor and the passengers' seats were still there.‎

وقتی که خلبان سر و صدا را شنید، به عقب نگاه کرد. در کابین سر جایش نبود و آسمان آبی را بالای سر مسافران مشاهده کرد. ۱۸ فوت (۵.۵ متر) ابتدای هواپیما پشت کابین خلبان کاملاً بدون سقف بود. تنها کف و صندلی مسافران هنوز سر جایش بود.

The pilot decided to put the airplane into a fast descent.‎ They were close to the airport on the island of Maui, and maybe he could land۲ the airplane there

خلبان تصمیم گرفت، هواپیما را سریع فرود بیاورد. آنها نزدیک یک فرودگاه در جزیره مائوی بودند. شاید می توانست هواپیما را آنجا فرود بیاورد.

At ۱:‎۵۸ p.m.‎ the pilot made an emergency landing at Kahului Airport in Maui.‎ The passengers couldn't believe it.‎ They were safe on the ground

در ۱:۵۸ بعد از ظهر خلبان یک فرود اضطراری در فرودگاه کاهولوئی در مائوی داشت. مسافران نمی توانستند باور کنند که سالم بر روی زمین هستند.

What caused the emergency?‎ It was an old plane.‎ It made many short flights during its life.‎ It took off and landed many times, and this weakened the plane

چه موجب این وضعیت اضطراری شده بود؟ آن یک هواپیمای قدیمی بود که پروازهای کوتاه فراوانی در طول عمرش انجام داده بود. آن بارها بلند شده بود و فرود آمده بود و همین آن را ضعیف کرده بود.

field_video
کپی رایت | طراحی سایت دارکوب